Hướng dẫn sử dụng - Xưởng may đồng phục Trung Nam Phát

Hướng dẫn sử dụng - Xưởng may đồng phục Trung Nam Phát

Hướng dẫn sử dụng - Xưởng may đồng phục Trung Nam Phát

Hướng dẫn sử dụng - Xưởng may đồng phục Trung Nam Phát

Hướng dẫn sử dụng - Xưởng may đồng phục Trung Nam Phát
Hướng dẫn sử dụng - Xưởng may đồng phục Trung Nam Phát
Hình ảnh 1

Hướng dẫn sử dụng

11-07-2017

Tất cả nhwuxng sản phẩm của TRUNG NAM PHÁT may mặc luôn luôn có đính nhãn dán hưởng dẫn cách sử dụng, cách bảo quản của nhà sản xuất, các bạn cần lưu ý và sử dụng để có thể sử dụng trang phục với thời gian lâu dài nhất. Tùy vào những loại sản phẩm, màu sắc, chất liệu thì sẽ có những nhãn dán khác nhau. Các bạn cần phải nên chú ý. Xin cảm ơn.