Hướng dẫn sử dụng - TRUNG NAM PHAT

Hướng dẫn sử dụng - TRUNG NAM PHAT

Hướng dẫn sử dụng - TRUNG NAM PHAT

Hướng dẫn sử dụng - TRUNG NAM PHAT

Hướng dẫn sử dụng - TRUNG NAM PHAT
Hướng dẫn sử dụng - TRUNG NAM PHAT
Hình ảnh 1

Hướng dẫn sử dụng

11-07-2017

Các sản phẩm may mặc thường đính nhãn hướng dẫn vì nhà sản xuất cần lưu ý người tiêu dùng về cách bảo quản kéo dài độ bền và cảm quan của trang phục. Tùy theo tính chất của sản phẩm như chất liệu, màu sắc, kiểu dáng... mà sẽ có những nhãn khác nhau.