Đồng phục tiếp tân - Array

Đồng phục tiếp tân - Array

Đồng phục tiếp tân - Array

Đồng phục tiếp tân - Array

Đồng phục tiếp tân - Array
Đồng phục tiếp tân - Array
Hình ảnh 1

Đồng phục tiếp tân

TNP_TT_18

TNP_TT_18

Đồng phục Tiếp tân GNH2003. Model: GNH2003.   Đồng phục Tiếp tân GNH2003 kết hợp áo sơ mi bên trong sang trọng, bên ngoài kết hợp với áo cổ tròn ...
MSP:
TNP_TT_17

TNP_TT_17

Đồng phục Tiếp tân GNH2003. Model: GNH2003.   Đồng phục Tiếp tân GNH2003 kết hợp áo sơ mi bên trong sang trọng, bên ngoài kết hợp với áo vest nữ ...
MSP:
TNP_TT_16

TNP_TT_16

Đồng phục Tiếp tân GNH2003. Model: GNH2003.   Đồng phục Tiếp tân GNH2003 kết hợp áo sơ mi bên trong sang trọng, bên ngoài kết hợp với áo vest nữ ...
MSP:
TNP_TT_15

TNP_TT_15

Đồng phục Tiếp tân GNH2003. Model: GNH2003.   Đồng phục Tiếp tân GNH2003 kết hợp áo sơ mi bên trong sang trọng, bên ngoài kết hợp với áo vest nữ ...
MSP:
TNP_TT_14

TNP_TT_14

Đồng phục Tiếp tân GNH2003. Model: GNH2003.   Đồng phục Tiếp tân GNH2003 kết hợp áo sơ mi bên trong sang trọng, bên ngoài kết hợp với áo vest nữ ...
MSP:
TNP_TT_12

TNP_TT_12

Đồng phục Tiếp tân GNH2003. Model: GNH2003.   Đồng phục Tiếp tân GNH2003 kết hợp áo sơ mi bên trong sang trọng, bên ngoài kết hợp với áo vest nữ ...
MSP:
TNP_TT_11

TNP_TT_11

Đồng phục Tiếp tân GNH2003. Model: GNH2003.   Đồng phục Tiếp tân GNH2003 kết hợp áo sơ mi bên trong sang trọng, bên ngoài kết hợp với áo vest nữ ...
MSP:
TNP_TT_10

TNP_TT_10

Đồng phục Tiếp tân GNH2003. Model: GNH2003.   Đồng phục Tiếp tân GNH2003 kết hợp áo sơ mi bên trong sang trọng, bên ngoài kết hợp với áo vest nữ ...
MSP:
TNP_TT_9

TNP_TT_9

Đồng phục Tiếp tân GNH2003. Model: GNH2003.   Đồng phục Tiếp tân GNH2003 với thiết kế hiện đại và kết hợp cổ áo cao đính nơ, nút cài ...
MSP:
TNP_TT_8

TNP_TT_8

Đồng phục tạp vụ GNH5002. Model: GNH5002. Đồng phục tạp vụ GNH5002 thiết kế tương tự kiểu áo sơ mi, có vạt nhọn phối viền cổ và tay áo, phong ...
MSP:
TNP_TT_7

TNP_TT_7

Đồng phục Tiếp tân GNH2003. Model: GNH2003.   Đồng phục Tiếp tân GNH2003 kết hợp áo sơ mi tay ngắn kèm theo đính nơ, nút cài chắc chắn, dáng vẻ ...
MSP:
TNP_TT_6

TNP_TT_6

Đồng phục Tiếp tân GNH2003. Model: GNH2003.   Đồng phục Tiếp tân GNH2003 thiết kế với cổ áo cao đính nơ, Khoác bên ngoài là bộ ghile vest, dáng ...
MSP:
TNP_TT_5

TNP_TT_5

Đồng phục Tiếp tân GNH2003. Model: GNH2003.   Đồng phục Tiếp tân GNH2003 kết hợp áo sơ mi bên trong sang trọng, bên ngoài kết hợp với áo vest nữ ...
MSP:
TNP_TT_4

TNP_TT_4

Đồng phục Tiếp tân GNH2003. Model: GNH2003.   Đồng phục GNH2003 là loại đồng phục dành cho các tiếp tân, cổ áo thiết kế cao đính nơ, ghile ...
MSP:
TNP_TT_3

TNP_TT_3

Đồng phục Tiếp tân GNH2003. Model: GNH2003.   Đây là sản phẩm được thiết kế độc đáo sáng tạo mới hiện nay, được sử dụng nhiều tại Việt Nam ...
MSP: