Giao Hàng Miễn Phí - Xưởng may đồng phục Trung Nam Phát

Giao Hàng Miễn Phí - Xưởng may đồng phục Trung Nam Phát

Giao Hàng Miễn Phí - Xưởng may đồng phục Trung Nam Phát

Giao Hàng Miễn Phí - Xưởng may đồng phục Trung Nam Phát

Giao Hàng Miễn Phí - Xưởng may đồng phục Trung Nam Phát
Giao Hàng Miễn Phí - Xưởng may đồng phục Trung Nam Phát
Hình ảnh 1

Giao Hàng Miễn Phí

16-10-2014

 
 
Trung Nam Phát chũng tôi giao hàng hoàn toàn miễn phí miễn phí.
Quần áo, sản phẩm của TRUNG NAM PHÁT sẽ được chúng tôi giao hàng miễn phí trong các khu vực TP.HCM, BÌNH DƯƠNG, ĐỒNG NAI, LONG AN.
Những khu vực khác chúng tôi sẽ cố gắng giao hàng với mức phí thấp nhất.
Sản phẩm TRUNG NAM PHÁT thường được giao hàng qua dịch vụ chuyển phát nhanh.
Thế nhưng chúng tôi sẽ nổ lực cố gắng vận chuyển bằng xe tốc hành, điều này cũng còn tùy thuộc vào vị trí của công ty bạn.