Kỹ Thuật In - TRUNG NAM PHAT

Kỹ Thuật In - TRUNG NAM PHAT

Kỹ Thuật In - TRUNG NAM PHAT

Kỹ Thuật In - TRUNG NAM PHAT

Kỹ Thuật In - TRUNG NAM PHAT
Kỹ Thuật In - TRUNG NAM PHAT
Hình ảnh 1

Kỹ Thuật In

16-10-2014


Miễn phí in hoặc thêu Logo thương hiệu tại vị trí bất kỳ trên sản phẩm đồng phục. In, thêu logo góp phần làm tăng tính chuyên nghiệp cho thương hiệu của quý khách.
TRUNG NAM PHÁT có 86 đầu thêu vi tính Nhật Bản hiệu Tajima, có thể thêu được nhiều chi tiết nhỏ và phối được nhiều màu chỉ khác nhau làm biểu tượng doanh nghiệp của quý khách đẹp và ấn tượng hơn.